Cấy tóc sinh học không phẫu thuật Biofibre

Được nghiên cứu, sáng tạo bởi tập đoàn Medicap Ltd châu Âu, ứng dụng độc quyền tại Viện thẩm mỹ GiaLai, cấy tóc sinh học Biofibre là giải pháp phục hồi tóc lý tưởng nhất hiện…